Podkylava

Obec leží na JV Myjavskej pahorkatiny, v podhorí malých Karpát a z väčšej časti je obec obkolesená lesmi.
Počet obyvateľov : 246
Rozloha: 996ha
Nadmorská výška: 245 m.n.m.
Región: Západoslovenský
Kraj: Trenčianský
Okres: Myjava
Územie obce:
Územie obce tvorí katastrálne územie Podkylavy, ktoré tvoria miestne časti:

 • Podkylava
 • Hlaváč
 • Chvojnica
 • U Pagáčov
 • U Šenkárikov
 • U Uhrínov
 • U Kocúrí
 • U Bendov
 • U Mosných
 • Búdy
 • Jancové
 • Hlincová
 • U Sakov
 • U Frndákov
 • U Benov
 • U Vrábelčákov

Prírodné pomery:

Povrch chotára s pásom roviny tvoria druhohorné pieskovce a bridlice. Územie Myjavskej pahorkatiny, tak ako aj priľahlých pohorí, bolo v období pred zásahom človeka do prírody lesnaté. Tento stav sa začal meniť postupným osídľovaním. Najväčší zlom znamenalo obdobie vzniku kopaničiarskeho života v 16. storočí, kedy nastalo klčovanie a vypaľovanie lesov s cieľom získať úrodnú pôdu. Druhovo prevládajú ílovito-hlinité až piesočnato-hlinité pôdy. Prevládajúcim typom je hnedá pôda. Je to pestré vegetačné územie s výskytom lúčnych spoločenstiev a hlavne lesných spoločenstiev. Z chránených druhov rastlín sú najmä: ľalia zlatohlavá, poniklec veľkokvetý, prvosienka holá. Územie patrí do povodia rieky Váh. Kvalita podzemných vôd v pohoriach je dobrá a vhodná na pitie aj bez predbežnej úpravy. Obcou preteká Podkylavský potok. Teplá predhorská pahorkatina je indikovaná priemernými teplotami v júli okolo 18-19°C a v januári okolo -3 až -3,5°C.

Znak obce:

Miestni obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Historický znak obce na to nepoukazuje. V najstaršiom známom pečatidle z r. 1776 je vyryte srdce, z ktoréhovyrastá bližšie neurčený rastlinný motív. V strede na rovnej stopke je výrazna hviezdička. V hornej polovice pečatného poľa je vyrytý názov obce: PODKYLAVA. Odtlačky pečatidla sa našli na dokumentoch z r. 1776-1781. List z roku 1775 obec iným pečatidlom, žial, jeho odtlačok je celkom nezreteľný. V r. 1880 si obec dala vyhotoviť inú pečiatku. V strede poľa opôť vyryté srdce, tu však z neho vyrastá vynič s jedným strapcom hrozna v strede. Kruhopis pečiatky znie: PODKILAVA KÖZSÉG *1880*. Obec ju použila ešte aj v r. 1900.

Úrady:

Obecný úrad Podkylava
Podkylava č. 6, 916 16
Tel. 032/7786173
e-mail: podkylava@mail.t-com.sk
starosta obce: Dušan Kadlečík, mobil: 0905/402817
Úradné hodiny:
Po 07:30-15:00
Ut 07:30-15:00
Str 07:30-16:30
Štv 07:30-15:00
Pia 07:30-13:30

Ekonomika:

V katastri obce Podkylava sa realizuje viacero zaujímavých projektov v oblasti ekologickej poľnohospodarskej výroby. Biofarma TBS, a.s. je zameraná na chov dobytka a koní kvalitnych zahraničných plemien a firmy Herbex a Sedop sa orientujú na liečivé rastliny v systéme ekologického poľnohospodárstva. V obci je umiestnený nový agropenzión Adam, ktorý spĺňa všetky normy Európskej únie.

Doprava:

Autobusový spoj v smere Piešťany a Myjava premáva takmer každú hodinu a v smere na Starú Turú 3 krát cez pracovný deň.

Turistika:

Obec Podkylava má dobré podmienky pre vidiecku turistiku, katastrom obce prechadzajú viaceré cyklotrasy. Milovníci prírody môžu vyraziť na 7 km vzdialené Bradlo s mohylou M.R.Štefanika, Čahtický alebo Beckovský hrad alebo spoznať okolité mestá – Myjava, Piešťany, Stará Turá, Brezová pod Bradlom.

Ubytovanie:

V obci je umiestnený nový agropenzión Adam, ktorý ponúka ubytovanie s kapacitou 53 lôžok a 19 prístelok v 1 a 2 lôžokvých izbách a v 2 a 3 lôžokvých apartmánoch. V prípade záujmu je možné ubytovať sa tiež v drevených chatkách priamo na biofarme. Pre konanie firemných stretnutí alebo seminárov, penzion ponúka kongresovú sálu s kapacitou 50 miest a pre neformálne stretnutia salónik s kapacitou 14 hostí.

Náboženstvo:

Prevažná časť obyvateľstva sa hlási k evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a patria do cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Krajnom.

Životné prostredie:

V katastri obce Podkylava sa realizuje viacero zaujímavých projektov v oblasti ekologickej poľnohosppodarskej výroby. Biofarma TBS, a.s je zameraná na chov dobytka a koní kvalitných zahraničných plemien a firmy Herbex a Sedop sa orientuju na liečivé rastliny v systéme ekologického poľnohospodárstva.

erb

Meno: Heslo:

Registrovať sa

Počet prístupov: 10985

Ako sa vám páči design tejto stránky ?


[508] Parádny :)
Parádny :)
[364] Dobrý.
Dobrý.
[230] Ujde.
Ujde.
[304] Hrozný.
Hrozný.

Počet hlasov : 1406

Creative Commons License Made by Dann